Announcements

Ufuatiliaji wa Madeni

Zoezi la ufuatiliaji wa malipo ya huduma za maji kwa Wateja wenye madeni ya muda mrefu linaendelea katika maeneo mbal...... Read More

Posted On: Mar 08, 2024

Preventive maintenance Kona ya Bwiru

Mpendwa Mteja, Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Mwanza (MWAUWASA) inakufahamisha kuwa itafanya matengenezo z...... Read More

Posted On: Mar 08, 2024

TUNZA MAZINGIRA

Ndugu Mwananchi, Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa iliyoainishwa na Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania (TMA) kuwa un...... Read More

Posted On: Nov 24, 2023

OFA MAALUM KWA WATEJA WALIOSITISHIWA HUDUMA YA MAJI KWA KUSHINDWA KULIPA BILI

Mteja aliyesitishiwa huduma atalipa deni lake lote na atarejeshewa huduma ya maji bila kulipa ada ya kurejeshewa hudu...... Read More

Posted On: Oct 05, 2023

TUNASHIRIKI NANENANE

MAONESHO YA WAKULIMA NANENANE 2023.

Ndugu mteja Karibu tuelimishane, tutembelee katika banda letu upate ufahamu...... Read More

Posted On: Aug 04, 2023

Zoezi la Uhakiki wa Wateja

Zoezi la Uhakiki wa Wateja: Tunafanya uhakiki wa wateja wetu na kwa kuanzia tumeanza na wateja wanaohudumiwa na Ofisi...... Read More

Posted On: Aug 03, 2022

Epuka kutapeliwa

Ndugu Mteja,

MWAUWASA haipokei FEDHA taslimu. Malipo yote yanapaswa k...... Read More

Posted On: Apr 27, 2022

HUDUMA YA UONDOSHAJI WA MAJITAKA MAJUMBANI

Huduma ya uondoshaji wa majitaka majumbani

Read More

Posted On: Nov 20, 2020

Sheria ya Maji na Usafi wa Mazingira Namba 5/2019

Sheria ya Maji na Usafi wa Mazingira Namba 5/2019

Read More

Posted On: Aug 14, 2020

Somo la Mita ya Maji

Masuala ya kuzingatia kila upatapo Ankara yako ya Maji

Read More

Posted On: Jun 16, 2020